ZON Advies

ZON Advies is een zelfstandige afdeling van Zorg Op Noord (ZON) Facilitaire Organisatie. Wij werken zowel in opdracht van de bij ZON aangesloten gezondheidscentra en zorgaanbieders als voor andere partijen in de (eerstelijns) gezondheidszorg.

Wie zijn wij?

ZON Advies bestaat uit Rob van Staveren, beiden projectleider. Door onze jarenlange ervaring in regio Rijnmond en omstreken beschikken wij over veel kennis en deskundigheid op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van partijen in of gelieerd aan eerstelijns zorg. Met name op het gebied van zorginhoudelijke ontwikkelingen, organisatie ontwikkeling, huisvesting en facilitaire zaken en (interim) management hebben wij veel expertise in huis. Wij combineren ervaring in de (eerstelijns) zorg met een praktische en pragmatische “Rotterdamse” aanpak.

Onze visie

In de complexe eerstelijns zorg is inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van zorgaanbieders en (hun) organisaties in veel gevallen onmisbaar. Onze ondersteuning is praktijkgericht en sluit aan bij de behoeften van partijen.

Onze werkwijze

Wij werken op projectbasis waarbij wij – afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgever – op hoofdlijnen onderscheid maken tussen de volgende ‘rollen’:
–  beleidsondersteuner: inhoudelijk advies en/of ondersteuning;
–  expert: procesmatige ondersteuning;
–  projectleider: het zelfstandig in opdracht van de opdrachtgever opzetten, uitvoeren  en afronden van projecten op het gebied van huisvesting, zorg en organisatie.

Maatwerk, een integrale aanpak en inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen staan voor ons bij iedere vraag centraal. Daarbij maken wij gebruik van alle kennis, deskundigheid en ervaring die binnen Zorg Op Noord, en zo nodig daarbuiten, aanwezig is.

Wij werken samen met diverse prominente lokale en regionale partijen zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, ketenpartners en andere bij de eerstelijns gezondheidzorg betrokken partijen, waaronder gemeenten en woningcorporaties.

De volledige folder van ZON Advies kunt u hier downloaden.